wtorek, 18 marca 2014


AUTYZM PATOLOGIZUJE ROZWÓJ DZIECKA


Zaburzenie to dotyka wszystkich dziedzin życia człowieka,
wywierając trwały wpływ na jego rozwój i funkcjonowanie.


NAUCZYMY CIĘ JAK MU POMAGAĆ


dla kogo:
  • placówek oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju
  • psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli i terapeutów

na szkoleniu dowiesz się:
  • jaka jest specyfika funkcjonowania dziecka z autyzmem - zaburzone obszary, objawy towarzyszące, trudności i bariery
  • jakie są tendencje i priorytety w terapii osób z autyzmem - wybrane formy i podejścia
  • jak ocenić potrzeby i deficyty dziecka - charakterystyka  procesu diagnozy funkcjonalnej,
  • jak diagnozować funkcjonowanie dziecka - Profil Psychoedukacyjny PEP-R, prezentacja testu, ćwiczenia warsztatowe (próby testowe, obliczanie i prezentacja wyników)
  • jak tworzyć indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
  • jak pracować z dzieckiem autystycznym - zasady i strategie postępowania

prowadzący:
mgr Jacek Śmigiel - pedagog specjalny, terapeuta, dyrektor Pracowni Wspierania Rozwoju "STIMULUS", sekretarz zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, zajmuje się diagnozą różnicową i funkcjonalną oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju

czas trwania: 16 godzin / 2 dni szkoleniowe

koszt:
szkolenie zamknięte: 6400 zł / 24-osobowa grupa
szkolenie otwarte: 500 zł/osoba

informacje i zgłoszenia:
tel. 717 234 234
lub poprzez formularz kontaktowy

ZAPRASZAMY!